Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ul. 11 Listopada 23 58-580 Szklarska Poręba
Tel./fax 75/7172611
Email: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „FOTOGRAFIA OPOWIADA”


ORGANIZATOR

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne (JTF) w Jeleniej Górze

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konkurs  realizowany jest w okresie: od 03.01.2022r do 31.01.2023r roku, w cyklach miesięcznych i jest otwarty. Ma na celu pobudzić wyobraźnię uczestników, zachęcić do kreatywności, a zarazem propagować i upowszechnić sztukę fotografii. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Tematy konkursu są dostępne na stronach: www.jtf.com.pl i www.muzeumdomhauptmannow.pl

WARUNKI KONKURSU

Do udziału w konkursie należy przesłać maksymalnie trzy prace w formie cyfrowej, jako plik zdjęciowy JPG. Wymiar obrazu minimum 1080 pikseli krótszy bok przy 300 dpi. Maksymalny rozmiar pliku do 5MB. Wymagane jest nadanie tytułu każdej przesłanej pacy w nazwie pliku. W tytule nie wolno wpisywać nazwiska autora. Na zdjęciu nie wolno umieszczać żadnej nazwy ani identyfikatora. Obraz pod tym samym tytułem uczestnik może zgłosić tylko raz w danym konkursie. Zgłoszenie należy wysyłać na e-mail: konkurs@jtf.com.pl podając temat konkursu, tytuły prac, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego oraz w przypadku osoby nieletniej wymagane jest załączenie zeskanowanej podpisanej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

Przesyłając zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, Uczestnik automatycznie potwierdza że posiada prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie zdjęć.

Wszystkie zgłoszenia uczestników i ich prace muszą odpowiadać warunkom konkursu i jego tematom, aby zostały dopuszczone do konkursu przez organizatora i jurorów.

Wszystkie prace nagrodzone pierwszym miejscem w konkursach miesiąca zostaną przedstawione do „Konkursu Roku” w którym zostanie przyznana przez jurorów nagroda za najlepszą pracę roku.

Warunkiem przeprowadzenia konkursu wymagana jest minimalna frekwencja pięciu uczestników.

ZGODY UCZESTNIKA W KONKURSIE I OCHRONA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez organizatora do celów związanych z konkursem.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia
Usunięcie danych osobowych Uczestnika konkursu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul Wojska Polskiego 37.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

TEMATY

Różne na dany miesiąc, informacja dostępna na stronach: www.jtf.com.pl/tematyka-konkursu i www.muzeumdomhauptmannow.pl

WPISOWE

Bezpłatnie

KALENDARZ KONKURSU

Cykliczny
Data otwarcia: początek miesiąca
Data zamknięcia: koniec miesiąca
Data oceniania: połowa następnego miesiąca
Data powiadomień: koniec następnego miesiąca

JURORZY

Członkowie JTF oraz osoby z poza JTF powołane przez organizatora konkursu.
Osoby będące w składzie Jury, również mogą brać udział w konkursie, jednak przy ocenie fotografii nie mogą oddawać głosu na swoje prace.
NAGRODY “KONKURS MIESIĄCA”
• I miejsce-Dyplom
• II miejsce –Dyplom
• III miejsce –Dyplom
• Wyróżnienie-Dyplom
• Wyróżnienie -Dyplom-
Dyplom w pliku JPG zostanie przesłana na e-mail zwycięscy.

NAGRODA „KONKURS ROKU”

Laureat najlepszej pracy „Konkursu Roku” otrzyma nagrodę o wartości 300 złotych. Nagroda zostanie wręczona podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie przy ul.11 Listopada 23, w styczniu 2022 roku
Informacja o dokładnym terminie wystawy zostanie przesłana na e-mail zwycięscy .

POWIADOMIENIA

Wyniki konkursu i terminy wystaw pokonkursowych będą publikowane na stronach internetowych JTF www.jtf.com.pl i MUZEUM www.muzeumdomhauptmannow.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie i tematach konkursu wynikające ze zmian organizacyjnych niezależnych od organizatora.

KONTAKT

Komisarz konkursu:
Waldemar Jaworski, Radosław Pelisiak
Wojska Polskiego 37
58-500 Jelenia Góra
Konto: 31 1090 1926 0000 0001 4357 0634
Tel. 603936300
konkurs@jtf.com.pl


Informacje na temat Parku Ducha Gór:

1. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie 

2. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej

ul. Słowackiego 13, 58-580

Szklarska Poręba, tel. 75717 36 14