Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ul. 11 Listopada 23 58-580 Szklarska Poręba
Tel./fax 75/7172611
Email: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl

Konkurs

Zapraszamy do udziału w comiesięcznym konkursie fotograficznym /Fotografia Opowiada/.
Temat konkursu w maju: „Szlakiem Sztaudyngera”

Jan Izydor Sztaudynger, poeta, fraszkopisarz, satyryk i teoretyk lalkarstwa przez kilka powojennych lat mieszkał w Szklarskiej Porębie.
Temat obejmuje obszar szeroko związany z życiem i działalnością Sztaudyngera (poezja, satyra, lalkarstwo, teatr, życie kulturalne na
„ziemiach Odzyskanych” oraz miasta: Kraków, Łódź, Lublin, Szklarska Poręba). Jego liczne fraszki mogą być nie lada inspiracją dla
fotografów.Konkurs ma na celu pobudzić wyobraźnię uczestników, zachęcić do kreatywności, a zarazem propagować i upowszechnić sztukę fotografii amatorskiej. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Maksymalnie trzy zdjęcia do konkursu proszę wysyłać na e-mail: konkurs@jtf.com.pl w terminie do 31.05.2021 r.
Regulamin konkursu dostępny na stronach:
http://jtf.com.pl/regulamin-konkursu-fotografia-opowiada
www.muzeumdomhauptmannow.pl


Wyniki konkursu:

Kwiecie 2021

Konkurs /Fotografia Opowiada/ temat kwietniowy „Wokół Wlastimila Hofmana” nie odbył się z braku minimalnej frekwencji uczestników.

Marzec 2021
Wyniki konkursu „FOTOGRAFIA OPOWIADA” temat marcowy CZARNO-BIAŁE

I-miejsce zdobył Jerzy Zając z Podgórzyna za prace zatytułowaną „NA WYDMACH”
II-miejsce zdobył Krzysztof Miłosz z Koszalina za prace zatytułowaną „BIAŁOWŁOSE PANNY”
III-miejsce zdobył Waldemar Graś z Krzyża Wielkopolskiego za prace zatytułowaną „STRAŻNIK”

Wyróżnienie otrzymuje Jolanta Wilkońska z Warszawy za prace zatytułowaną „W NIEWOL”
Wyróżnienie otrzymuje Stanisław Graczyk z Bolesławca za pracę zatytułowaną „PRZYTUL MNIE”

Serdecznie gratuluję zwycięzcą oraz bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Komisarz konkursu Jarosław Stoczyński.Wyniki konkursu „FOTOGRAFIA OPOWIADA” temat lutowy ZIMA

I-miejsce zdobył Radosław Pelisiak ze Szklarskiej Poręby za prace zatytułowaną „ZIMA-3”
II-miejsce zdobył Radosław Pelisiak ze Szklarskiej Poręby za prace zatytułowaną „ZIMA-4”
III-miejsce zdobył Marek Rawski z Jeleniej Góry za prace zatytułowaną „ŚNIEŻYCA”

Wyróżnienie otrzymuje Jerzy Zając z Podgórzyna za prace zatytułowaną „LODOWY SEN”
Wyróżnienie otrzymuje Lechosław Pustowaruk z Piechowic za pracę zatytułowaną „FAKTURA ŚNIEGU”
Serdecznie gratuluję zwycięzcą oraz bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Komisarz konkursu Jarosław StoczyńskiWyniki konkursu "FOTOGRAFIA OOWIADA" temat styczniowy PRZETWORZENIA-IMPRESJE:

I- MIEJSCE zdobył Krzysztof Łukasiewicz za pracę zatytułowaną PORANNA IMPRESJA 3

II - MIEJSCE zdobł Stanisław Graczyk za pracę zatytułowaną MROZEM NA SZKLE MALOWANE

III MIEJSCE zdobył Jerzy Zając za pracę zatytułowaną TEATR LALEK

Dwa wyróżnienia otrzymują:

Jerzy Zając za pracę zatytułowaną SŁOŃCE NA ZIEMI

Krzysztof Łukasiewicz za pracę zatytułowaną PORANNA IMPRESJA 2

Gratuluję zwycięzcom i bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Komisarz konkursu Jarosław StoczyńskiREGULAMIN KONKURSU „FOTOGRAFIA OPOWIADA”


ORGANIZATOR

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne (JTF) w Jeleniej Górze

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konkurs  realizowany jest w okresie: od 11.01.2021r do 31.01.2022r roku, w cyklach miesięcznych i jest otwarty. Ma na celu pobudzić wyobraźnię uczestników, zachęcić do kreatywności, a zarazem propagować i upowszechnić sztukę fotografii amatorskiej. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Tematy konkursu dostępne są na stronach: www.jtf.com.pl i  www.muzeumdomhauptmannow.pl

WARUNKI KONKURSU

Do udziału w konkursie należy przesłać maksymalnie trzy prace w formie cyfrowej, jako plik zdjęciowy JPG. Wymiar obrazu minimum 1080 pikseli krótszy bok przy 300 dpi. Maksymalny rozmiar pliku do 5MB. Wymagane jest nadanie tytułu każdej przesłanej pacy w nazwie pliku. W tytule nie wolno wpisywać nazwiska autora. Na zdjęciu nie wolno umieszczać żadnej nazwy ani identyfikatora. Obraz pod tym samym tytułem uczestnik może zgłosić tylko raz w danym konkursie. Zgłoszenie należy wysyłać na e-mail: konkurs@jtf.com.pl  podając temat konkursu, tytuły prac, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego oraz w przypadku osoby nieletniej wymagane jest załączenie zeskanowanej podpisanej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

Przesyłając zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, Uczestnik automatycznie potwierdza że posiada prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie zdjęć.

Wszystkie zgłoszenia uczestników i ich prace muszą odpowiadać warunkom konkursu i jego tematom,  aby zostały dopuszczone do konkursu  przez organizatora i jurorów.

Wszystkie prace nagrodzone pierwszym miejscem w konkursach miesiąca zostaną przedstawione do „Konkursu Roku” w którym zostanie przyznana przez jurorów nagroda za najlepszą pracę roku.

Warunkiem przeprowadzenia konkursu wymagana jest minimalna frekwencja pięciu uczestników.

ZGODY UCZESTNIKA W KONKURSIE I OCHRONA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez organizatora do celów związanych z konkursem.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia
Usunięcie danych osobowych Uczestnika konkursu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest  Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul Wojska Polskiego 37.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

TEMATY

Różne na dany miesiąc, informacja dostępna na stronach: www.jtf.com.pl/tematyka-konkursu i www.muzeumdomhauptmannow.pl

WPISOWE

Bezpłatnie

KALENDARZ KONKURSU

Cykliczny
Data otwarcia: początek miesiąca
Data zamknięcia: koniec miesiąca
Data oceniania: połowa następnego miesiąca
Data powiadomień: koniec następnego miesiąca

JURORZY

Członkowie JTF oraz osoby z poza JTF powołane przez organizatora konkursu.
Osoby będące w składzie Jury, również mogą brać udział w konkursie, jednak przy ocenie fotografii  nie mogą oddawać głosu na swoje prace.
NAGRODY “KONKURS MIESIĄCA”
    • I miejsce-Dyplom
    • II miejsce –Dyplom
    • III miejsce –Dyplom
    • Wyróżnienie-Dyplom
    • Wyróżnienie -Dyplom-
Dyplom w pliku JPG zostanie przesłana na e-mail zwycięscy.

NAGRODA „KONKURS ROKU”

Laureat najlepszej pracy „Konkursu Roku” otrzyma nagrodę o wartości 300 złotych. Nagroda zostanie wręczona podczas wernisażu  wystawy pokonkursowej w muzeum Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie przy ul.11 Listopada 23,  w styczniu 2022 roku
Informacja o dokładnym terminie  wystawy zostanie przesłana na e-mail zwycięscy .

POWIADOMIENIA

Wyniki konkursu i terminy wystaw pokonkursowych będą publikowane na stronach internetowych JTF www.jtf.com.pl i MUZEUM www.muzeumdomhauptmannow.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie i tematach konkursu wynikające ze zmian organizacyjnych niezależnych od organizatora.

KONTAKT

Komisarz konkursu:  Jarosław Stoczyński
Wojska Polskiego 37
58-500 Jelenia Góra
Konto: 31 1090 1926 0000 0001 4357 0634
Tel. 603936300
konkurs@jtf.com.pl


Informacje na temat Parku Ducha Gór:

1. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie 

2. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej

ul. Słowackiego 13, 58-580

Szklarska Poręba, tel. 75717 36 14