Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
ul. 11 Listopada 23 58-580 Szklarska Poręba
Tel./fax 75/7172611
Email: kontakt@muzeumdomhauptmannow.pl

Muzeum

Dom pisarzy - braci Hauptmannów, położony w malowniczej Dolinie Siedmiu Domów, u stóp rozległego parku stanowił niegdyś serce kolonii artystów. Sława późniejszego noblisty Gerharta i charyzma mniej znanego Carla - autora m.in. „Księgi Ducha Gór” (Rübezahlbuch) przyciągały przedstawicieli kultury i sztuki z całej Europy. Otwarte w ich byłym domu muzeum, obok opieki nad spuścizną po obu pisarzach, zajmuje się badaniem życia artystycznego Karkonoszy i stawia sobie za cel pełnienie roli centrum kultury dla tutejszej kolonii artystów.
Muzeum prezentuje pamiątki po obu pisarzach, karkonoskie pejzaże autorstwa malarzy związanych z przedwojennym "Kunstlervereinigung St. Lukas in Ober - Schreiberhau" - "Bractwem Artystycznym św. Łukasza w Szklarskiej Porębie Górnej", a także kolekcję obrazów Wlastimila Hofmana i sztukę współczesnych artystów, głównie ze stowarzyszenia „Nowy Młyn”.
Dookoła muzeum rozciąga się park założony przez Carla Hauptmanna, zrewaloryzowany w 2011 r. – obecnie „Park Ducha Gór”.

Informacje na temat Parku Ducha Gór:

1. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie 

2. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej

ul. Słowackiego 13, 58-580

Szklarska Poręba, tel. 75717 36 14