Muzeum Karkonoskie logo

Godziny otwarcia
Pn-Pt 9:00-15:30
Sb-Nd 9:00-16:30

ORGANIZATOR

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne (JTF) w Jeleniej Górze oraz Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konkurs realizowany jest w okresie: od 04.01.2024r. do 31.01.2025r., w cyklach miesięcznych i jest otwarty. Ma na celu pobudzić wyobraźnię uczestników, zachęcić do kreatywności, a zarazem propagować i upowszechnić sztukę fotografii. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Tematy konkursu są dostępne na stronach: www.jtf.com.pl.

WARUNKI KONKURSU

Do udziału w konkursie należy przesłać maksymalnie trzy prace w formie cyfrowej, jako plik zdjęciowy JPG. Wymiar obrazu minimum 1080 pikseli krótszy bok przy 300 dpi. Maksymalny rozmiar pliku do 5MB. Wymagane jest nadanie tytułu każdej przesłanej pacy w nazwie pliku. W tytule nie wolno wpisywać nazwiska autora. Na zdjęciu nie wolno umieszczać żadnej nazwy ani identyfikatora. Obraz pod tym samym tytułem uczestnik może zgłosić tylko raz w danym konkursie. Zgłoszenie należy wysyłać na e-mail konkurs@jtf.com.pl podając temat konkursu, tytuły prac, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego oraz w przypadku osoby nieletniej wymagane jest załączenie zeskanowanej podpisanej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie. Przesyłając zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, Uczestnik automatycznie potwierdza że posiada prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie zdjęć. Wszystkie zgłoszenia uczestników i ich prace muszą odpowiadać warunkom konkursu i jego tematom, aby zostały dopuszczone do konkursu przez organizatora i jurorów. Wszystkie prace nagrodzone pierwszym miejscem w konkursach miesiąca zostaną przedstawione do „Konkursu Roku” w którym zostanie przyznana przez jurorów nagroda za najlepszą pracę roku.

ZGODY UCZESTNIKA W KONKURSIE I OCHRONA DANYCH

Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez organizatora do celów związanych z konkursem. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia. Usunięcie danych osobowych Uczestnika konkursu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne Jelenia Góra ul Wojska Polskiego 37. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

TEMATY I SEKCJE

Wyniki konkursu i terminy wystaw pokonkursowych będą publikowane na stronach internetowych JTF www.jtf.com.pl

WPISOWE

Bezpłatnie

KALENDARZ KONKURSU

Cykliczny

Data otwarcia: początek miesiąca
Data zamknięcia: koniec miesiąca
Data oceniania: połowa następnego miesiąca
Data powiadomień: koniec następnego miesiąca

Dyskusja nad zdjęciami konkursu miesiąca „Fotografia opowiada” w każdy III czwartek miesiąca w siedzibie towarzystwa, wstęp wolny.

JURORZY

Członkowie JTF oraz osoby z poza JTF powołane przez organizatora konkursu. Osoby będące w składzie Jury, również mogą brać udział w konkursie, jednak przy ocenie fotografii nie mogą oddawać głosu na swoje prace.

NAGRODY “KONKURS MIESIĄCA”

I miejsce – Dyplom
II miejsce – Dyplom
III miejsce – Dyplom-Wyróżnienie
Dyplom-Wyróżnienie – Dyplom w pliku JPG zostanie przesłana na e-mail zwycięscy.

POWIADOMIENIA

Wyniki konkursu i terminy wystaw pokonkursowych będą publikowane na stronach internetowych JTF www.jtf.com.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie i tematach konkursu wynikające ze zmian organizacyjnych niezależnych od organizatora.

KONTAKT

Komisarz konkursu:

Waldemar Jaworski, Radosław Pelisiak
Wojska Polskiego 37
58-500 Jelenia Góra
Tel. 603936300
konkurs@jtf.com.pl