Muzeum Karkonoskie logo

Godziny otwarcia

1.V. – 30.IX. Wt – nd: 9.00 – 17.00.

1.X – 30.IV. Wt -nd: 9.00 – 16.00.

Muzeum

Dom pisarzy – braci Hauptmannów, położony w malowniczej Dolinie Siedmiu Domów, u stóp rozległego parku stanowił niegdyś serce kolonii artystów. Sława późniejszego noblisty Gerharta i charyzma mniej znanego Carla – autora m.in. „Księgi Ducha Gór” (Rübezahlbuch) przyciągały przedstawicieli kultury i sztuki z całej Europy. Otwarte w ich byłym domu muzeum, obok opieki nad spuścizną po obu pisarzach, zajmuje się badaniem życia artystycznego Karkonoszy i stawia sobie za cel pełnienie roli centrum kultury dla tutejszej kolonii artystów.

Muzeum prezentuje pamiątki po obu pisarzach, karkonoskie pejzaże autorstwa malarzy związanych z przedwojennym “Kunstlervereinigung St. Lukas in Ober – Schreiberhau” – “Bractwem Artystycznym św. Łukasza w Szklarskiej Porębie Górnej”, a także kolekcję obrazów Wlastimila Hofmana i sztukę współczesnych artystów, głównie ze stowarzyszenia „Nowy Młyn”.

Dookoła muzeum rozciąga się park założony przez Carla Hauptmanna, zrewaloryzowany w 2011 r. – obecnie „Park Ducha Gór”.