Muzeum Karkonoskie logo

Godziny otwarcia
Pn-Pt 9:00-15:30
Sb-Nd 9:00-16:30

November 30, -0001

PROTEZOWNIA

Program terapeutyczno – artystyczny PROTEZOWNIA realizowany jest w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu od 2009 r. Warsztaty teatralne stanowiące jego istotę, prowadzone są przez Elżbietę Golińską – aktorkę i Marka Tybura – historyka sztuki. Przez 6 lat zrealizowanych zostało 16 spektakli, w grupach kobiecej i męskiej ( ok. 240 uczestników ), prezentowanych w Zakładzie Karnym i poza nim, dla współwięźniów i gości z zewnątrz, a także dla rodzin osadzonych.

Warsztaty teatralne – mają przede wszystkim charakter terapeutyczny – terapia poprzez teatr. Beneficjenci programu to obecnie osadzeni, a w przyszłości uczestnicy ogółu społeczeństwa, którzy po odbyciu kary muszą zmierzyć się z codziennym życiem.

Zajęcia teatralne prowadzone są w formie, która pozwoli zmierzyć się uczestnikom z własną emocjonalnością, w tym z agresją, którą poprzez teatr będzie można zwrócić na łagodne tory.

Projekt ten jest również źródłem tworzenia motywacji do szerokiego uczestnictwa w kulturze, a rozwinięcie zainteresowania różnymi dziedzinami sztuki, ukazuje teatr jako dzieło syntezy sztuk.

Walor terapeutyczny tego przedsięwzięcia został wzbogacony elementami edukacji artystycznej – zajęcia muzyczne, teatralne, pantomimiczne, taneczne, historia sztuki. Prowadzili je: Alina Szymczyk (artystka baletu), Małgorzata Kaczmarek (muzyk), Ewelina Paszke-Lowitzsch (aktorka), Wojciech Jaworski (muzyk), Jerzy Kaczmarek (muzyk), Maciej Tomaszewski (aktor), Stanisław Wolski (aktor), Mieczysław Janowski (aktor), Dariusz Stoces (historyk sztuki), Agnieszka Cywka (aktorka), Jarosław Paczkowski (reżyser), Krzysztof Pulkowski (reżyser), Lotar Rosiński (filozof).

W grupie kobiecej powstało 8 spektakli prezentowanych w Z.K. i na zewnątrz ( np. w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy, na Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu ), między innymi: Tańce nasze codzienne, Biuro listów niedoręczonych, Ogród, i ostatni – Otwórz drzwi snom ( utwory Anny Świerszczyńskiej ).

Na ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu w 2013 r. spektakl Ogród został wyróżniony, a w 2014 r. spektakl Otwórz drzwi snom zdobył 1 nagrodę.